Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 28.11.2016
Последна промяна: 21.02.2017
публично състезание | Номер в РОП: 01118-2016-0007 | Статус: Възложена

Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС

19.12.2016 17:30
14.12.2016 17:30
20.12.2016 14:00
Доставки

Документи