Изпълнителният директор на ЕСМИС Красимир Симонски представи ИТ проекти по време на EuroDIG

05 юни 2015

 

th_P1020117.jpgСерия от ИТ проекти, които са насочени към предоставяне на възможност на хората за бърза и сигурна връзка с дигиталния свят, представи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ Красимир Симонски по време на 8-то издание на Европейския диалог за интернет управление (EuroDig), на което София е домакин. По време на участието си в панела „Стъпки за осъществяване на равен достъп за всички“, Симонски представи проекта на агенцията за изграждане на високоскоростен интернет достъп от следващо поколение, който ще свърже отдалечените райони на страната към услугите на е-правителство и ще даде възможност на бизнеса за бърз и лесен достъп до дигиталния пазар. Проектът е насочен и към хората в неравностойно положение и тяхното интегриране към информационното общество, подчерта изпълнителният директор на агенцията. „Когато говорим за устойчиво развитие, са важни приоритетите, които си поставяме, а именно - социалното приобщаване на хората от отдалечените и слабо-развити региони и не на последно място подпомагане на местния бизнес, предоставяйки му оптична инфраструктура с интернет-свързаност от следващо поколение“, заяви още Красимир Симонски. Според него в България достъпът до интернет не е проблем, бързо се развива и мобилният интернет, на дневен ред е човешкият фактор и усъвършенстването на ИТ уменията, за да могат хората да се впишат в бързоразвиващият се цифров свят и успешно да разработват и реализират различни ИТ проекти. Той цитира данни от Дигиталния европейски социален индекс за 2015 г., където само 34 на сто от българите имат основни дигитални умения, а ИТ специалистите са едва 1,7 на сто от работещите.

 th_P1020121.jpgБеше дискутиран и успешно приключилият проект „Телецентрове", който в продължение на 5 години предоставяше ИКТ достъп и услуги на гражданите в различни населени места в страната и по който бяха осъществени съвременни програми за обучение по ИКТ, бизнес и професионално обучение на различни социални групи. След приключване на пилотния срок, той прерасна в проект „Глобални библиотеки“, който подпомогна приобщаването на българите към глобалното информационно общество, подчерта изпълнителният директор на ЕСМИС.

В дискусионния панел участваха представители на Международната организация „Интернет общество“, Световната организация за интелектуална собственост и Международната Федерация на библиотечните асоциации и институции. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че всяка страна трябва да подобрява и разширява възможностите за равен достъп на всички хора до глобалното пространство. Организатор на форума е УНИКАРТ, а Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е институционален партньор на събитието.

София, 5 юни 2015

За повече информация:
Екатерина Попова
Пресцентър на ИА ЕСМИС

epopova@esmis.government.bg
тел.949 22 54; 0885 698 680

 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE