Обсъдиха се възможностите за предоставяне на концесия на инфраструктурата по проекта за бърз интернет

21 май 2015

P1020083.JPGИзпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски откри работна среща във връзка с изпълнение на проекта за „ Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, която се проведе на 18 май 2015 г. в сградата на агенцията. Представителите  на бизнеса бяха запознати с предизвикателствата при изграждане на инфраструктурата  и текущото изпълнение на проекта от ръководителя на проекта Васил Василев.  Той сподели, че се подготвя нов закон за изграждане на широколентова инфраструктура, който ще намали административните пречки и ще улесни изпълнението на подобни проекти в бъдеще.

Зина Трифонова от МТИТС  представи виждането на министерството за начина на предоставяне на бизнеса на свободния капацитет  от изгражданата широколентова инфраструктура.  За изпълнение на Търговската частот проекта по  Закона за концесиите ще бъде избран чрез тръжна процедура, оператор на инфраструктурата, на когото ще бъде предоставен под наем  неизползвания капацитет на изгражданата мрежа.  Той ще има задължението да поддържа новоизградената мрежа, да оказва помощ и съдействие на местните доставчици , както и да продава достъп само на едро на местни доставчици на интернет. Избраният операторът няма да има право да продава услуги на индивидуални клиенти.

Според  г-жа Трифонова подготовката на документите за обявяване на процедурата за концесията ще отнеме около два месеца. Концесията ще бъде открита, като всички документи ще бъдат качени на сайта на Изпълнителна агенция ЕСМИС, бенефициент по проекта. 

 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE