Проведе се обучение за управление на мрежовите устройства по проекта за високоскоростен интернет

24 април 2015

project.JPGОбучение на фирма СИЕНСИС АД по договор, с предмет „Доставка, дизайн, инсталация и пускане в експлоатация на комуникационно оборудване“ по проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България се проведе в периода 20-24 април в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. За целите на обучението беше изградена пилотна постановка в един от опорните възли на мрежата, с чиято помощ, курсистите се запознаха с комуникационното оборудване, физическата и логическата топология на мрежата и наличните услуги. Представител на фирмата изпълнител запозна курсистите с особеностите на  системата за управление на мрежовите устройства, системата за събиране и обработка на logging информация и защитата на отдалечения достъп. След края на курса на обучаваните бяха издадени персонални удостоверения за проведеното обучение.

 

София, 24 април 2015

 За повече информация:

Екатерина Попова

Пресцентър  на ИА ЕСМИС;

epopova@esmis.government.bg
тел.949 22 54; 0885 698 680

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE