По-голяма част от мрежата по проекта за високоскоростен интернет готова до края на април

16 март 2015

16_conference.JPGМрежата по проекта за високоскоростен интернет достъп от следващо поколение като физическа свързаност в по-голямата си част ще е готова до края на април, а до края на 2015 г., Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ ще е готова и с  процедурата за избор на оператор, на който да се отдаде под наем изградената инфраструктура. Това обяви ръководителят на проекта Васил Василев по време на 16-ата конференция за е-управление, организирана от ICT Media. Вече са изградени и приети оптичните кабелни трасета Пловдив-Брезово, Перник-Ковачевци и Разград-Самуил. Проблем имаме само с трасетата във Видин и Смолян, в другите общини сме в график, каза още Василев. И допълни, че ИА ЕСМИС е инициатор на промени в ЗУТ, по специално с изграждането на линийна инфраструктура в цялата държава. Това ще бъде в синхрон с изискванията на ЕК  за следващия програмен период, които включват при изграждане или рехабилитация на пътища от 2016 г., задължително да бъде изграждана и цялата инфраструктура, необходима за държавата, включително електропроводи, канална мрежа и оптика.

V_Vasilev.jpgНаличието на свързаност с мрежата на държавната администрация на структурите от централната и местна администрация е необходимо, но недостатъчно условие за  развитие на електронното управление у нас, допълни още Василев. Според него, за да могат електронните услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса да се реализират по най-добрия начин е необходимо оптималното използване на  наличните финансови, ИКТ и човешки ресурси. Той посочи, че на места, такива ресурси са налични, но не се използват по най-добрия начин.  „Сблъсквали сме се със случаи, при които ново и скъпоструващо ИКТ оборудване е налично в общинските администрации, но не се използва по различни причини. На други места такъв ресурс е нужен, но не може да бъде осигурен поради липса на финансовия средства.  На трети пък, имат идеи и оборудване, но не разполагат с ИТ специалисти. Ето защо е  необходимо известно оптимизиране и централизация на наличните и планирани ИКТ ресурси в добре осигурени, поддържани и защитени центрове за данни, които ще са в състояние да предоставят на администрациите информационна инфраструктура, изчислителни платформи и софтуерни приложения под формата на „облачни услуги“. Административните структури ще могат да използват тези услуги когато и колкото са им необходими.“  Ръководителят на проекта изтъкна, че в ИА ЕСМИС е разработен  и функционира прототип на център за данни,  в който се тестват облачни услуги, като предоставяне на допълнителен изчислителен ресурс (сървъри), външна памет (дискови масиви) или приложения, които ще могат да бъдат предоставяни при необходимост на разположение на административните структури.  Когато тази необходимост отпадне, те ще  бъдат освобождавани изцяло или частично за използване от други потребители.  Такъв подход, ще осигури оптимално използване на ресурсите и  ще бъде в  интерес  на общините, категоричен е Василев.

Освен изградената инфраструктура, ЕСМИС планира да развива и услуги. В момента агенцията изгражда мини центрове за данни, със собствени средства и налични мощности, като на принципа на облачните услуги ще бъде дадена възможност на администрациите, които са свързани към Единната електронна съобщителна мрежа, да направят съвместно пилотни проби и да видят какви услуги могат да ползват от този облак.  „В момента активно използваме Microsoft Lync, имаме 1500 лиценза, които може да предоставим на общините.  Всички услуги, които ЕСМИС предоставя, са безплатни за общински и държавни структури в страната, обясни Василев.  -Заедно с колегите от Министерството на финансите и Министерство на отбраната сме ги тествали успешно, така че тази услуга може да се реализира и с общините. Облачните услуги са бъдещето на ИТ технологии, пестят средства за купуване на сървъри и други мощности, които са основно перо във всяка общинска администрация.“

В момента ЕСМИС разполага със свободни помещения в цялата страна, в които по-големите общини могат да създадат собствени центрове за данни, които агенцията ще поддържа. Такива центрове вече действат за Агенцията по вписванията и НОИ, посочи Васил Василев. Той подчерта, че тези свободни мощности могат да се ползват и като резервни на съществуващи центрове.  Така, със сравнително скромни средства за няколко години, на базата на ЕЕСМ и подходящи съобщителни обекти, в които сега се намират опорни възли на мрежата,  може да бъде изградена инфраструктура от центрове за данни, която да предоставя облачни услуги за администрацията, подчерта той.

„Споделените“ услуги, които са осигурявани от една организация, но се предоставят на много институции, са една от следващите стъпки за подобряване на ефективността на управлението, заяви при откриването на конференцията заместник-министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Валери Борисов. Той даде пример с услугата, която Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“  предоставя на централните и регионални структури на изпълнителната власт, областните администрации и част от общините. „По време на снежното бедствие в Родопите през миналата седмица, държавната комуникационна мрежа бе най-сигурният начин за свързване с кризисните щабове в Смолян и Кърджали, но не се използваше. Всички искаха да говорят по мобилни телефони“, каза Валери Борисов.

 

 София, 16 март 2015

 За повече информация:

 Екатерина Попова

 Пресцентър на ИА ЕСМИС
 epopova@esmis.government.bg
  тел.949 22 54; 0885 698 680

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE