Развитието на ИКТ инфраструктурата представи ЕСМИС по време на българо-иракска среща

12 февруари 2015

Bul_Ir.JPGОсновните  дейности на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ свързани с изграждането и развитието на ИКТ инфраструктурата на държавната администрация бяха представени по време на българо-иракска експертна среща в областта на съобщенията и информационните технологии, която се проведе в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Голям интерес предизвика и представения проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България по Оперативна програма „Регионално развитие”. Експерти от агенцията отговориха на многобройни въпроси свързани с архитектурата на мрежата, използваното комуникационно оборудване и начините за гарантиране на сигурността, надеждността и качеството на услугите,  както за държавната и местна власт, така и за бизнеса и отделните потребители.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE