Започват изпитанията на оптичните кабелни трасета по проекта за високоскоростен интернет

11 декември 2014

bb_project.jpg Проектът за високоскоростен интернет е единственият проект в ИКТ сектора у нас, който се финансира с европейски средства, затова той е като бяла лястовичка,  обяви Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, по време на пресконференция, на която бяха представени дейностите по проекта, по който агенцията е бенефициент.

До края на тази седмица, започват изпитания на оптичните кабелни трасета. Предстои измерване по оптичната линията Пловдив-Раковски-Брезово, която е с обща дължина 40 км., съобщи ръководителят на проекта Васил Василев. В община Раковски, достъп до бърз интернет ще имат общинската администрация, 3 училища, 4 държавни институции, полицейският участък, пожарната, Български пощи и едно болнично заведение. В община Брезово, свързаност ще получат общинската администрация, полицейският участък, 2 училища, 1 читалище, Български пощи и Дирекция социално подпомагане. Започват тестове и на оптиката по трасето Разград-Самуил, с дължина 20 км. В ход е доставката и подготовката за инсталиране на комуникационното оборудване на следните трасета - Разград – Самуил, с обща дължина 20 км., Хасково – Минерални бани - 20 км., Хасково – Стамболово - 22 км., Хасково – Симеоновград – 32 км., Пловдив – Брезово  - 40 км., Перник –Ковачевци  - 28 км., съобщи още Василев.  

Имаме амбицията всички общини и публични институции в страната да бъдат свързани към оптичната мрежа и към публичния облак на е-управление, заяви Красимир Симонски. И допълни, че в проекта не се говори за интернет, а за свързаност от следващо поколение (NGA), за услуги, базирани на NGA. Ето защо, този почти неограничен капацитет на мрежите ще е полезен на бизнеса да реши проблемите в т.нар. „средната миля“, след което  частните фирми ще могат да развиват последната миля и да доставят услуги на крайните клиенти, каза още изпълнителният директор на ИА ЕСМИС.

Общата дължина на оптичното трасе, което ще бъде изградено след приключване на проекта е приблизително 870 км., което като разходи се равнява на изграждането на 6 км. магистрала. За съжаление, над 80 на сто от разходите по проекта отиват за изкопни работи, затова сме се договорили с Агенция пътна инфраструктура при изграждането на автомагистрала „Струма“, предварително да се полагат тръби и за оптичните кабели, добави Симонски. Двете институции, търсим решение и на въпроси, свързани с автомотизацията на пътищата, следенето на трафика. На местата, където ще има оптична свързаност от следващо поколение, ще е от полза и за органите на КАТ, каза още Красимир Симонски.

Проектът "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ трябва да приключи през май 2015 г. Оптичното трасе ще осигури свързаност на 29 общини и 24 населени места или на 7% от територията на страната. Достъп до високоскоростен интернет от следващо поколение ще имат 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата или 4% от населението на България.

Общата стойност на проекта е 39 млн. лв., като 85% от общите допустими разходи са съфинансиране от ЕФРР и 15% съфинансиране от Националния бюджет. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

      София, 11 декември 2014

     За повече информация:
     Екатерина Попова
     Пресцентър на ИА ЕСМИС
     epopova@esmis.government.bg

     тел.949 22 54; 0885 698 680

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE