Започва полагането на оптичните кабелни трасета в община Мадан

03 ноември 2014

madan.jpgНа 30 октомври 2014 г., се проведе заседание на Общинския съвет на Мадан, на което присъстваха и представители на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. На него се взе решение за преминаване и строителство на оптични кабелни трасета през територията на общината, което е част от дейностите по проекта за високоскоростен интернет достъп от следващо поколение, по който агенцията е бенефициент. 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE