ИА ЕСМИС ще предоставя облачни услуги на администрацията. Проектът за бърз интернет ще интегрира в Облака на е-управление общинските институции

10 март 2014

 DSC00511_.jpg                                                          Реализацията на проекта за високоскоростен интернет достъп от следващо поколение, ще интегрира в Облака на електронното управление общинските администрации в икономически по-изостаналите райони, които ще обхване проектът, като по този начин ще даде възможност за достъп до Интернет и до електронните услуги на местното население. Това каза по време на презентацията си Васил Василев, заместник-ръководител на проекта за бърз интернет и директор на дирекция "Развитие на комуникационни и информационни системи" в ЕСМИС. Агенцията започва изграждането на високоскоростен интернет достъп от следващо поколение в 29 общински центъра и 24 отделни малки населени места разположени на площ от 7 919 кв. км. (7% от територията на страната), с население 277 765 души (4% от населението на страната). Трасетата, които ще бъдат изградени ще са с обща дължина от порядъка на 860 км.  Изграждането на оптичната инфраструктура ще създаде предпоставки за развитие на електронното управление в тези  райони чрез осигуряване на достъп до интернет от следващо поколение и свързване към Единната електронна съобщителна мрежа, обяви той.

th_IMG_2732.jpgВасилев подчерта, че с успешното реализиране на проекта за високоскоростен интернет общините и държавните институции ще бъдат свързани към опорната мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност и ще се предоставя достъп на едро до изградената инфраструктура. В същото време той посочи и рисковете при осъществяването на проекта, като ограничената времева рамка – октомври 2014 г. При липса на интерес от страна на оператор, ИА ЕСМИС ще трябва да поеме експлоатацията и поддръжката на новоизградената мрежа, допълни още той.

София, 10 март 2014

За повече информация:
Екатерина Попова

Пресцентър на ИА ЕСМИС
epopova@esmis.government.bg

тел.949 22 54; 0885 698 680

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE