„Бъдещето на широколентовия достъп у нас и по света“ бе темата на онлайн-дискусия

04 февруари 2014

Бързият интернет – доказан инструмент за съживяване на изостанали райони

simonski.jpgУспешното реализиране на проекта за изграждане на високоскоростен достъп до интернет в слабо развитите и отдалечени региони на страната ще създаде необходимите условия за живот и бизнес чрез достъп до глобалното пространство от следващо поколение. Това каза Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ по време на онлайн-дискусия на тема „Бъдещето на широколентовия достъп у нас и по света“. Цената и качеството на интернет-достъпа в София са по-добри от тези в Брюксел, но цифровото разделение у нас е много силно и това поставя България на едно от последните места по проникване на широколентов достъп. Причината за това са слабо развитите райони в страната, в които живее 30 на сто от населението,  и в които няма нито един или само един оператор, допълни изпълнителният директор на ИА ЕСМИС. Основната опорна оптична инфраструктура в България е изградена, има много канали с голям капацитет. Въпросът е към тази мрежа да бъдат свързани онези слабонаселени места, в които в момента няма интернет свързаност. Това е голямото предизвикателство – да превърнем тези региони в подходящи за живеене и бизнес места. България е приятна дестинация за живот и ако бъдат създадени условия за граждани от цяла България и ЕС чрез широколентов достъп от следващо поколение, те биха си преместили бизнеса у нас. Това е интересно предимство за страната ни, но трябва да развием подобаващо Интернет от следващо поколение, заяви Симонски...и още

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE