Програмни документи

ОБНОВЕНА КАPТА на свързване на изгражданата мрежа за широколентов достъп към оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС

01 октомври 2013

ОБНОВЕНА КАPТА на свързване.pdf (589,69 KB) ОБЩИНА СТРЕЛЧА Е ВКЛЮЧЕНА В ПРОЕКТА НА МЯСТОТО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Община Брацигово отпада от списъка на 29-те общини по проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, тъй като...

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015)

01 април 2013

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015) е разработена в изпълнение на поетите ангажименти в Националната програма за реформи на Република България за 2011-2015 г., в качеството й на основен...

Национален оперативен план за изпълнение на стратегическите цели за изграждане на широколентовия достъп в Република България

01 април 2013

Националният оперативен план е неизменна част от Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015). Той е разработен в изпълнение на поетите ангажименти в Националната програма за реформи на...

КАPТА на свързване на изгражданата мрежа за широколентов достъп към оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС

Свързване на изгражданата мрежа за широколентов достъп към оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС.pdf (580,44 KB)...

Инфраструктурен проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България

08 февруари 2013

Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) е директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа”....

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013г.

24 януари 2013

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013г..pdf (2,05...

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

21 януари 2013

Оперативна програма регионално развитие.pdf (4,57...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE