Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

13 юли 2013

Община Брацигово отпада от списъка на 29-те общини по проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България и нейното място заема община Стрелча. В Брацигово няма да се изгражда оптична свързаност, както се предвижда по проекта,...

Красимир Симонски представи проекта за широколентов достъп на среща с делегация от ЮАР

05 юли 2013

Финансирането и предизвикателствата, свързани с реализирането на проекта за изграждане на широколентова инфраструктура у нас, бяха представени от Красимир Симонски, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи...

Единната електронна съобщителна мрежа ще обезпечи технологичното функциониране на електронното правителство

13 юни 2013

До няколко месеца ще приключи интеграцията на Националната мрежа на държавната администрация към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС)...

Проектът за широколентов достъп и още 13 български ИТ проекта са признати добри практики в годишен доклад на Международния съюз по далекосъобщения

28 май 2013

Проектът на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена...

Красимир Симонски представи проекта за широколентов достъп на технологичния семинар на Saga Technology

24 април 2013

Широколентовият достъп, успешно интегрираните ИКТ в бизнеса, електронно управление, са част от развитието на модерна ИТ инфраструктура. Това каза Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и...

На среща със специалистите по комуникации в общините беше представен проектът за широколентов достъп

22 април 2013

Проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” беше представен пред специалистите по комуникации в общините по време...

С проекта за широколентов достъп свързваме всички държавни институции в облака на държавната администрация

17 април 2013

С успешното реализиране на проекта за широколентов достъп ще свържем всички държавни институции в облака на държавната администрация, обяви Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи...

Красимир Симонски представи проекта за широколентов достъп на среща с „Тюрк Телеком“

16 април 2013

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски представи проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България на официална среща с представители на турската телекомуникационна компания „Тюрк телеком" и нейният...

Нотификацията по проекта за широколентов достъп е приета за разглеждане в ЕК

21 февруари 2013

Официалната нотификация за допустимост на държавна помощ по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” бе...

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за бърз интернет в 29 общини и 24 населени места

24 октомври 2012

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за достъп до интернет от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Електронни...

ЕСМИС подаде проектното предложение за широколентов достъп

19 май 2012

В 29 общини и 24 малки населени места ще се изграждат мрежи за високоскоростен интернет Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” подготви и подаде проектното предложение за развитие на високоскоростен...

Приключи прединвестиционното проучване за бърз интернет

20 февруари 2012

Приключи прединвестиционното проучване на инициативата за бърз интернет в отдалечени селища. ИА "ЕСМИС" като конкретен бенифициент разработва пакет документи за кандидатстване пред УО на ОПРР за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане...

Започва проучване на разпространението на бърз интернет в страната

12 април 2011

Представително за страната изследване на разпространението и използването на широколентов интернет и на свързани с него услуги, с фокус върху селските райони, ще бъде извършено в рамките на прединвестиционно проучване, обявено от Министерството...
  << <123   
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE