Новини

Бързият интернет – доказан инструмент за съживяване на изостанали райони

31 януари 2014

Успешното реализиране на проекта за изграждане на високоскоростен достъп до интернет в слабо развитите и отдалечени региони на страната ще създаде необходимите условия за живот и бизнес чрез достъп до глобалното пространство от следващо поколение....

Два консорциума ще изграждат оптика в Северна и Южна България по проекта за високоскоростен интернет

28 януари 2014

Консорциум „Броудбанд България“ ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Северна България, а Консорциум „ССВ-ТСВ 2015“ ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Южна България. Това са двама от петимата...

Организира се дискусия за бъдещето на широколентовия достъп у нас и по света

23 януари 2014

Предлагането на широколентови услуги от ново поколение за гражданите и бизнеса, състоянието, развитието и перспективите пред широколентовия достъп у нас и в световен мащаб е темата на предстоящия уебинар, който ще се проведе на 30 януари 2014г., от...

Министър Данаил Папазов: За първи път държавата има единна електронна съобщителна мрежа

16 януари 2014

С въвеждането в редовна експлоатация на Единната електронна съобщителна мрежа през август 2013 г., държавата за първи път притежава собствена модерна мрежа, оборудвана с най-новите комуникационни технологии, за нуждите на националната сигурност и за...

29 общини и 24 населени места, където ще се изпълнява проекта „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България“

10 януари 2014

Области Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен Общини Аврен, Кула, Макреш, Чупрене, Роман, Бобов дол, Тетевен, Угърчин, Ябланица, Стрелча, Ковачевци,...

ЕК даде „зелена светлина“ на българския проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение

11 декември 2013

Европейската комисия даде „зелена светлина“ на България за проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС...

Красимир Симонски участва в дискусия за инфраструктурата от следващо поколение

14 ноември 2013

Изграждането на мрежите за широколентов достъп от ново поколение (NGA) e основен приоритет в последните програмни документи на ЕС в периода до 2020 г. Това е и целта на проекта за изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет...

Красимир Симонски посети общините Омуртаг, Самуил и Венец

13 ноември 2013

В началото на ноември изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски и заместник-ръководителят на проекта за високоскоростен интернет Васил Василев посетиха общините Омуртаг, Самуил и Венец, в които ще бъде изградена инфраструктура за интернет...

АКТУАЛНО

01 октомври 2013

ОБЩИНА СТРЕЛЧА Е ВКЛЮЧЕНА В ПРОЕКТА НА МЯСТОТО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Община Брацигово отпада от списъка на 29-те общини по проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, тъй като там има изградена подобна инфраструктура. В...

Изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски посети гр. Неделино

09 септември 2013

Изпълнителният директор на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ Красимир Симонски бе на посещение в гр. Неделино, където ще бъде изградена високоскоростна оптична цифрова магистрала до областния град Смолян. Тя е по...

Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци, област Перник

23 август 2013

Община Ковачевци е една от 29-те общини, включени в проекта за изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет. Какви ще са ползите за общината и гражданите? Реализирането на проекта за широколентов достъп до интернет ще създаде...

Ваньо Костин – кмет на община Чупрене, Видинска област

22 август 2013

Община Чупрене е една от 29-те общини, включени в проекта за изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет. Какви ще са ползите за общината? Вярвам, че след изграждането на тази инфраструктура в общината, ще се създадат условия за...

Инж. Кирил Станчев, кмет на община Бобов дол, Кюстендилска област

21 август 2013

Община Бобов дол е една от 29-те общини, включени в проекта за изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет. Какви ще са ползите за общината и гражданите? Община Бобов дол работи по създаване на добра организация на работните...
  << <123 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE