Конкурси за държавни служители Абонамент за RSS

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Финансово-счетоводен”, дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”

29 септември 2015

1. Област на дейност: Дейности свързани с касови разплащания, обработка на документи във връзка с начисляването и изплащането на възнаграждения на служителите, изготвяне на счетоводни справки и осчетоводяване. 2. Минимални и специфични...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Началник на отдел „Национален портал за пространствени данни ”, дирекция „Пространствени данни ” към ИА ЕСМИС

09 юли 2015

Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска Николай Иванов Петров допуска се Стефан Боянов Янев допуска се Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.07.2015 г. от 10.00ч., в гр. София,...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Директор на дирекция „Пространствени данни” към ИА ЕСМИС

07 юли 2015

Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска Маргарита Ангелова Николова-Динева допуска се Георги Тончев Гладков допуска се Николай Иванов Петров допуска се Интервюто с допуснатите до него кандидати ще...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Пространствени данни” към ИА ЕСМИС

29 юни 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Маргарита Ангелова...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Национален портал за пространствени данни ”, дирекция „Пространствени данни ” към ИА ЕСМИС

29 юни 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Красимира Парушева Мекерова...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Национален портал за пространствени данни” към дирекция „Пространствени данни”

10 юни 2015

1. Област на дейност: Дейности свързани с изпълнението националното законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на пространствените данни. 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 2.1....

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Пространствени данни”

10 юни 2015

1. Област на дейност: Дейности свързани с изпълнението националното законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на пространствените данни. 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 2.1....

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Главен експерт отдел „Стопански дейности и обществени поръчки“ дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

21 април 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Георги...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Стопански дейности и обществени поръчки” към Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки”

02 април 2015

1. Област на дейност: Дейности, свързани с планиране, подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и вътрешно- нормативните правила в ИА ЕСМИС. 2. Минимални и...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши експерт, отдел „Стопански дейности и обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

11 март 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Милена...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Стопански дейности и обществени поръчки” към Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки”

19 февруари 2015

1. Област на дейност: Дейности, свързани с планиране, подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и вътрешно- нормативните правила в ИА ЕСМИС. 2. Минимални и...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Младши експерт отдел „Планиране и управление на ЕЕСМДАНС дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”

17 февруари 2015

№ Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска 1. Красимир Христов Етов Не се допуска 2. Цветомир Тихомиров Добрев Не се допуска 3 Радослав Стефанов Киров Не се допуска 4. Евелина...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Младши експерт отдел „Планиране и управление на ЕЕСМДАНС“, дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи“.

03 февруари 2015

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите:...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел "Планиране и управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“, дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи“.

19 януари 2015

1. Област на дейност: Дейности свързани с управлението на комуникационните и преносни системи на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на националната сигурност. 2. Минимални и специфични изисквания...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Главен експерт отдел „Стопански дейности и обществени поръчки“ дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

29 декември 2014

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Елена...
  << <1234 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE