Kалендар - септември
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

  • Антикорупция
  • Административен регистър

  Единната електронна съобщителна мрежа влезе в експлоатация

  27 септември 2013

   

   

  IAESMIS.jpgЕдинната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност влезе в редовна експлоатация. ЕЕСМ се създаде чрез административно, финансово и технологично интегриране на Националната мрежа на държавната администрация и Електронната съобщителна мрежа. Административното и финансово интегриране се извърши без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

  След интеграцията на двете мрежи, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) притежава оптична мрежа с обща дължина 5 377,665 km. От тях 4 695,452 km. осигуряват междуградска свързаност, а с 682,213 km. оптичен кабел се осигуряват метро-мрежи за свързаност в населените места.  С технологичното интегриране на двете мрежи се осигури изграждането на единна MPLS базирана мрежа за пренос на данни на територията на страната. Тя обхваща 28 областни центрове и 38 общини. С развитата местна метро мрежа се осигурява свързаност на ЕЕСМ с голяма част от структурите на държавната и местна власт, като се предоставят комуникационни услуги за пренос на глас, данни и интернет. Към момента броят на свързаните ведомства и техните подразделения към ЕЕСМ е 1300. Изградената мрежа предоставя комуникационна инфраструктура за въвеждането на електронното правителство.

  Използваните съвременни технологии при изграждането на ЕЕСМ позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура, мрежите на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

  Планът за технологичното интегриране беше приет с решение на Министерски съвет от 23.02.2011 г. За реализацията му  бяха определени 20 месеца и бяха заделени 6,5 млн. лв. от  държавния бюджет.  На 21.12.2011 г. беше сключен договор за изпълнение.

  Екип от експерти на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) отговаряше за цялостното изпълнение на технологичната интеграция и за всички дейности свързани с изграждането, въвеждането в експлоатация, както и приемането на новите съоръжения и системи. Външни експерти от МО, МВР, АМС, ДАНС, МФ – ведомствата, които ще използват ЕЕСМ, участваха при обсъждане, приемане и реализацията на Проекта за технологична интеграция.

  Едновременно с изпълнението на Проекта за интеграция, ИА ЕСМИС изгражда оптична свързаност до общините, където това е възможно, дооборудва и увеличава  преносния капацитет на ЕЕСМ, с оглед бъдещо включване на всички държавни структури към единната мрежа.

   

  София, 27 септември 2013

  За повече информация:
  Екатерина Попова

  Пресцентър на ИА ЕСМИС
  epopova@esmis.government.bg
  тел.949 22 54; 0885 698 680

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE