ПП - архив до 30.09.2014

Организиране, логистика и провеждане на специализирани IT обучения и обучения за придобиване на специфични и ключови компетенции

04 юни 2014

НОМЕР: 9030085 „Организиране, логистика и провеждане на специализирани IT обучения и обучения за придобиване на специфични и ключови компетенции” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Организиране и провеждане на...

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ МРЕЖА (nx64), ОБЕЗПЕЧАВАЩИ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ИА ЕСМИС

28 април 2014

НОМЕР: 9028693 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ МРЕЖА (nx64), ОБЕЗПЕЧАВАЩИ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ИА ЕСМИС, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:...

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ЕСМИС

07 февруари 2014

НОМЕР: 9025572 Валидна до: 17.02.2014г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИА...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”(ИА ЕСМИС)

22 януари 2014

*ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА...

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА СИГУРНОСТ В ОБЕКТИТЕ И СКЛАДОВИТЕ БАЗИ НА ИА ЕСМИС

06 декември 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА СИГУРНОСТ В ОБЕКТИТЕ И СКЛАДОВИТЕ БАЗИ НА ИА ЕСМИС“.doc (145...

ТЕКУЩО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА ИА ЕСМИС

05 декември 2013

Публична покана за избор на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет " ТЕКУЩО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА ИА "ЕСМИС".doc (127,5...

Организиране и провеждане на IT обучения

04 декември 2013

НОМЕР: 9023290 ПУБЛИЧНА ПОКАНА - срок на валидност: 11.12.2013г Документация за обществена поръчка чрез публична покана "Организиране и провеждане на IT обучения".pdf (15,01 MB) Документация за обществена поръчка чрез публична покана...

„ЗАКУПУВАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ЕСМИС“

29 ноември 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА ЕСМИС“.doc (165...

„Ремонт сграда със спални помещения София 3 и помещения в отдел ПУЕЕСМДАНС, дирекция УКЕСМС – 3 – ти етаж в сградата на ИА ЕСМИС ул. „Гурко“ № 6, собственост на ИА ЕСМИС“.

20 ноември 2013

Публична покана за избор на изпълнител по процедура с предмет„Ремонт на сграда със спални помещения София 3 и помещения в отдел ПУЕЕСМДАНС, дирекция УКЕСМС – 3 – ти етаж в сградата на ИА ЕСМИС ул. „Гурко“ № 6, собственост...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА НА ИА ЕСМИС В БЛИЗОСТ ДО ГР. БОТЕВГРАД

14 ноември 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА НА ИА ЕСМИС В БЛИЗОСТ ДО ГР. БОТЕВГРАД“.doc (180 KB)...
   1234 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE