Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 28.11.2016
Последна промяна: 21.02.2017
публично състезание | Номер в РОП: 01118-2016-0007 | Статус: Възложена
19.12.2016 17:30
14.12.2016 17:30
20.12.2016 14:00
Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 28.10.2016
Последна промяна: 16.01.2017
открита процедура | Номер в РОП: 755530 | Статус: Прекратена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

12.12.2016 17:30
02.12.2016 17:30
13.12.2016 14:00