Медиите за проекта BG161РО001/2.2-01/2011/001

2015 г.

05 юни 2015

* Tech News.bg - Бизнесът ще ползва до 80% от капацитета на оптичната мрежа /15.01.2015/ * Radar.bg - Бизнесът ще ползва до 80% от капацитета на оптичната мрежа /15.01.2015/ * Computerworld - ЕСМИС ще предлага облачни услуги на общините...

2014г.

06 януари 2014

*INFRASTRUCTURE.BG - Зелена светлина за проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп / 06.01.2014/ *CIO.BG - Проекти на ИА ЕСМИС през последната година – база за следващи значими инициативи в областта на е-управлението /...

2013Г.

14 януари 2013

*ГРАДЪТ.BG - България - свързващ център за оптични инфраструктури между Европа и Близкия изток /14.01.2013г/ *DOBRICHMEDIA.COM - Започват пробите на трасетата за селския интернет с европари /14.01.2013г/ *OFFNEWS.BG - ЕС ни дава 20 млн. евро за...

2012г.

20 септември 2012

* VESTI.BG - Нели Крус: България може да стане страната с най-бърз интернет / 20.092012г *БНТ - (късни новини) -Подписаха договор за достъп до широколентов интернет /24.10.12 *MEDIAPOOL.BG - С 40 млн. лв. цифровите магистрали стигат до селата...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE