Оперативна съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги

 

Инструменти, подпомагащи изпълнението на регламентите:

 

  • Портал INSPIRE