Архив

INSPIRE пътна карта Прилагане, статут и график

Информационна система SmartSDI

Информационната система SmartSDI е разработена във връзка с изпълнение на проект на бившата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) по оперативна програма Административен капацитет: „Създаване на организационни и технологични предпоставки за оперативно съвместяване (ОС) на геоинформационните системи (ГИС) и на гео-пространствените данни (ГПД) в държавната администрация на Република България, ГИС-ОС".

Система SmartSDI дава възможност за събиране на информация (метаданни) за наличните в структурите на държавната администрация гео-пространствени данни и услуги и техните администратори съобразно изискванията на Директива 2007/02/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура от пространствена информация в Европейската общност от 14.03.2007г. (INSPIRE) и приетият Регламент № 1205/2008 на Комисията от 03.12.2008 г. за прилагане на Директивата. Системата осигурява и възможност за интелигентно търсене и преглед в набора от въведените метаданни.

Достъп до системата е разрешен само за регистрирани потребители. За да получите потребителско име и парола за достъп до системата, моля обърнете се към:

- г-жа Лиляна Турналиева, тел. (+ 359 2) 949 2805, e-mail: lturnalieva@esmis.government.bg или

- г-н Румен Берберов, тел. (+ 359 2) 949 2803, e-mail: rberberov@esmis.government.bg

Интернет сайт:  http://212.122.187.251/smartsdi/index.action 

ВХОД КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА: SMART SDI


БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (БИПД)

Архитектура Европейски Гео-портал


Презентация на тема: XXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ - МОНИТОРИНГ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ноември 2012, София” -  ppt.gifPresentation_08.11.2012.ppt(1,63 MB) ppt.gifPresentation_08Nov2012_Eng.ppt (1,76 MB)

Презентация на тема: „Изграждане на технологичен капацитет за превенция на риск от природни бедствия по програма ГМОСС (Глобален мониторинг за околна среда и сигурност)” - rar.gifPresentation.rar (21,28 MB)

Презентация на тема: „СЕМИНАР „НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ",  гр. Пловдив, 30 септември, 2011 г. - ЗДПД - INSPIRE ПРИЛАГАНЕ И РАЗВИТИЕ” - ppt.gifZDPD_30_9_11.ppt (1,75 MB)

Презентация на тема: „Семинар „Хармонизиране на геопространствените данни и информация в планирането и устройството на територията“ София, 15 юни, 2011 г. - ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА INSPIRE В БЪЛГАРИЯ” - ppt.gifZDPD_15.6.11_.ppt (1,95 MB)

Презентация на тема: „МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР - Реализация и перспективи за младите геодезисти в България и Европа София, 20 април, 2011 г.” - 

ppt.gifINSPIRE_NTC_20_04_2011.ppt (1,82 MB) 

Презентация на тема: ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ въвеждащ ДИРЕКТИВА 2007/02/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност /INSPIRE/ Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г. - 

ppt.gifZDPD_Direktiva_28_09_2010.ppt (1,49 MB)

Презентация на тема: „XX Международен симпозиум - Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области, 23 – 24 септември, 2010 г. к.к. Албена, Варна” - ppt.gifAlbena_24_09_2010_BG.ppt (953 KB) ppt.gifPresentation_Albena_FINAL.ppt (878,5 KB)

Презентация на тема: Изграждане на оперативен капацитет за превенция на риск от природни бедствия по програма ГМОСС / Глобален мониторинг за околна среда и сигурност / София, 25-26 март, 2010 г. - rar.gifGMES_2010.rar(117,56 MB)

Презентация на тема: „Закон за достъп до пространствени данни” - ppt.gifZDPD_Direktiva_03_06_2009.ppt (1,42 MB)

Презентация на тема: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ въвеждащ ДИРЕКТИВА 2007/02/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност /INSPIRE/ - 

ppt.gifZDPD_Direktiva.ppt (1,08 MB)

 

  • Портал INSPIRE