ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

ЕСМИС получи сертификат за внедрена Система за управление на сигурността на информацията

07 август 2015

P1020660.JPGСертификат за внедрена Система за управление на сигурността на информацията с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013 беше връчен на ръководството на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ от представител на EUROCERT за България. През юли 2015 г. EUROCERT (EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COPMANY S.A.) проведе пресертификационен одит на внедрената в ИА ЕСМИС Система. При  него беше установено, че  ИА ЕСМИС  е внедрила успешно Системата за управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарта.

 

София, 7 август 2015

 

За повече информация:

Екатерина Попова

Пресцентър

ИА ЕСМИС

02/949 22 54, 0885 698 680