CERT Bulgaria

25 октомври 2013

cert.JPGCERT Bulgaria е Националният Център за действие при инциденти в Информационната  Сигурност. Мисията на центъра е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в компютърната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

Центърът предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.

Целите, които се поставят включват:

 • защита на информацията и технологичните активи;
 • ограничаване директното влияние на инцидентите в сигурността върху информационното общество;
 • помощ при възстановяване от инциденти;
 • оценяване на въздействието от инциденти в сигурността;
 • събиране и разпространение на техническа информация, свързана с инциденти в компютърната сигурност, както и с уязвимости в сигурността на системите и начините за предотвратяването им;
 • провеждане на изследвания, свързани с нови технологии в мрежовата и информационна сигурност;
 • провеждане на обучения, свързани с информационна сигурност и управлението на инциденти.

 

Интернет сайт: https://govcert.bg/

 • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
 • Ден на ИКТ кариерата
 • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
 • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
 • Национален център за суперкомпютърни приложения
 • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
 • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE