Оперативни програми

 

В тази рубрика можете да намерите актуална информация за  проектите на ИА ЕСМИС, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) , по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и по Оперативна програма "Добро управление"

 

 

 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE